web analytics

Fryktkulturen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge er kommet for å bli, og vårens ledersamling i Scene Helse Nord avsluttes med en festforestilling. Helsetvisynet møtte Helse Nords kommunikasjonsdirektør og sjefsbuktaler under prøvene til “Frem fra skremselen”.

Buktaler-ensemblet "Lystig, listig og lett-på-tå" med dukkene "Lille-Lars" og "Lille-Tor" er klar for festforestillingen "Frem fra skremselen", Helse Nords feiring av fryktbasert sykehusledelse. Fotomontage. ©Helsetvisynet.no

- Herr Fanghol, De har i mange år opptrådt som buktaler på Scene Helse-Nord, med dukkene Lille-Tor og Lille-Lars, som mange mener ligner på sykehusdirektør Ingebrigtsen og din sjef i Helse Nord, direktør Vorland. Vi undres på-
[Dukkene avbryter. Buktalerens stive lepper kruser seg nærmest umerkelig.]

Lille-Tor:   Vi kjenner oss ikke igjen i dette.

Lille-Lars: Nei vi kjenner oss ikke igjen i at noen kjenner oss igjen! [lukker kjeven med et distinkt smell]

Lille-Tor:   Skulle vi kjenne oss igjen, er det en personalsak og taushetsbelagt. [legger armene i kors]

 

- Jeg forstår. Showet finansieres med statlige midler?

Lille-Lars: Javisst. Kultur er en statlig oppgave, og departementet erkjenner at fryktkultur er kultur.

Lille-Tor:   Og denne kulturformidlingen har vært så viktig at vi i perioder har måttet  stenge flere sengeposter ved sykehuset i Tromsø. Heldigvis har vi sporty pasienter. De få som har krefter til å klage er åpenbart overbehandlet, og

Continue reading »

Tagged with:
 

 

Helseministeren: "Gjennomsnittlig kompetanse øker når man fjerner den minst kompetente." Spørsmålet er hvem skal ut av UNN-styret: animasjonshelten, døden, bilselgeren eller kommunikasjonsrådgiveren?

Opprøret blant legene på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har vekket helseministeren som meddeler:  “Jeg er våken. Jeg hører hva legene sier.  Jeg legger merke til temperamentet. Jeg gjennomfører nå et nasjonalt kompetanseløft i sykehusstyrene. Fjerner man den minst kompetente i en gruppe øker gruppens gjennomsnittlige kompetanse. Dette vet jo vi som har studert ved Sorbonne. De beste blir igjen. Darwin kalte dette “Survival of the fittest”. Jeg kaller det Nasjonal Bærekrafting Nedbemanning (NBN).”

NBN har vært brukt til å nedbemmanne sykehusavdelinger, og turen er kommet til styrene ved landets sykehus.  I en pressemelding fra UNN heter det: “  På grunnlag av en kostnadseffektiv forventningsjustering realiseres helseministerens standpunkt på bakgrunn av leveransekonsept.” og tilføyer at styret er i en viktig prosess der man stiller seg spørsmålet “Hvem skal ut?” og går bredt ut til publikum og ber om forslag.

Tagged with:
 
Omsorg ved livets endestasjon: Politikere og ansatte i munter passiar med senior-beboere som nettopp har fått beskjed om at de ikke lenger får tilgang på drikke etter kl. 15.30 på hverdager på grunn av anstrengt kommuneøkonomi. “Det spiller vel ikke så stor rolle når alle skal legge seg kl. 13″ sier Helseministeren.

Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for nesten alle, men “yte for å motta” er stadig et overordnet mål. Med ny nasjonal helse- og omsorgsplan skal grunnlaget legges for helse- og omsorgstjenesten i årene framover.

“Si din mening om framtidens helsetjeneste”, oppfordrer helse- og omsorgsministeren. Nå legger hun til rette for en bred høring der alle kan si sitt. Høring er berammet 1. april 2016 fra klokken 11:30 til 12:15. Regjeringen imøteser konstruktive og tallrike innspill.

Helseministerens talsperson, Robin Marvin Kåss, ber innstendig om at fastleger og andre  med medisinsk kompetanse  ikke forstyrrer utrullingen av samhandlingsreformen. “Vi må ikke forstyrre denne viktige prosessen med fakta, økonomiske konsekvensanalyser eller krav om dyre prøveprosjekter. Jeg har drøfter alle våre skrivebordsreformer med mine fastlegevenner, og begge har full tillit til våre vurderinger. Vel, alt tyder på at det må bli pocherte vaktelegg i dag.” avslutter Kåss og nynner “Bort allt vad Oro gör” mens han haster videre til departementets langlunch.


Kampen mot Byråkratiet: Episode III by Funnyornot_308
Ønskereprise fra Helsetvisynets opplysningskampanje om allmennlegers forhold til NAV, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Den Norske Legeforening.

For å få ned sykelønns-utgiftene har  Arbeidsdirektoratet og NAV  etablert et korps av 60 kontrollører som skal påse at allmennlegene fyller ut skjemaer og stiller på møter og kurs når NAV finner det for godt. Kontrollørkorpset har i første omgang fått fullmakt til å inndra legenes sykmeldingsrett og å ilegge bøter på kr 10.400. Tiltakene har høstet storm hos landets allmennleger. Helsetvisynet fører nå tilsyn med Arbeids- og velferdsdepartementet og har bedt om arbeidsministerens kommentar.

-Samhandling forutsetter at fastlegene implementerer direktiver lojalt på tvers av føringene.

-Sykelønns-kostnadene skal ned, men å redusere sykelønnen blir for enkelt. Vår ekspertgruppe la frem en rekke løsninger,  som ikke lot seg forene med direktoratets merkevarebyggingsvisjon. Helsedirektoratet, som har lang erfaring med kuriøse reformer, foreslo en elegant løsning: å plassere det totale økonomiske ansvaret for sykelønnsordningen hos fastlegene. Fastlegene får godt betalt for å få ned sykefraværet, og jeg har full tillit til at våre nye tiltak vil hjelpe fastlegene være litt mer ehh, ja, faste. Pasientene skal jo på jobb, sier ministeren.

Arbeidsministeren himler med øynene når Helsetvisynet informerer om at mange leger protesterer og mener  tiltakene ikke vil ha effekt . – Jeg hører at du sier det, men alle må ta sin tørn. Departementet er opptatt av å vise handlekraft og gjennomføringsevne, og vi har som vanlig valgt å overse alle kritiske merknader i høringsrundene. Tiltakene rulles ut i full nasjonal bredde, uten prøveprosjekter, og uten å forsinkes av kostnads- eller konsekvensanalyser.

Vi ønsker et godt og tillitsfullt samarbeid med landets allmennleger. Denne samhandlingen er tuftet på at legene lojalt følger opp våre direktiver, understreker ministeren.

-Hvis ikke sykefraværet nå går ned, vil vi vurdere kraftigere tiltak mot fastlegene, avslutter Bjurstrøm og haster videre til lunch.

Rollespill. Arbeidsminister Bjurstrøm og leder av ekspertutvalget Anstein Mykletun øver på sketsj som senere skal fremføres på pressekonferanse.

Øvelse gjør mester. Forsøk nummer syv.

Forsøk nummer tre. "Prøv å slappe av, ikke tenk på at denne rapporten har et tynt kunnskapsgrunnlag."

Forsøk nummer 14. God stemning i salen. Statsministeren og andre viktige personer følger ivrig med.

Faksimilie VG 9.12.11

NTB melder at Parlamentarisk leder Siv Jensen (FrP) har kalt utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) «puddel».

Heftige protester fra Legeforeningen
Ordbruken har vakt kraftige reaksjoner i Legeforeningen som mener Jensens bruk av ordet «puddel» utvanner Legeforeningens nye profil. Vi legger vekt på å ivareta en helhetlig og troverdig puddel-profil, ikke bare på bakrommet, men også i den offentlige debatt, uttaler direktør Anne G Bjeffring som biskt kritiserer at utenriksministeren er trukket inn:  -For legeforeningens sentralstyre er det uakseptabelt å bli knyttet til noen form for handlekraft.

Helsedirektoratet på banen
Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, flere ganger kåret til Helse-Norges mektigste person, gir Bjeffring full støtte: –Legeforeningens underdanige og logrende rolle er resultatet av en langsiktig og ressurskrevende prosess, som har gitt resultater vi er svært fornøyd med. Spesialistkomitéene her i direktoratet bør snarest utrede muligheten for at «puddel» kan bli en beskyttet tittel, avslutter direktøren før han fordyper seg i ukens lunch-meny.

 

Legeforeningen setter seg i respekt hos helsemyndighetene.

Suksessen med ny grafisk profil i forrige uke har heldigvis  ikke gått til hodet på sentralstyret i Den Norske Logreforening, som forbereder seg på tøffe tak omkring  samhandlingsreformen.

Forhandlingsutvalgets direktør Lefling legger ikke fingrene i mellom og snakker seg varm om Logreforeningens strategi: “Forhandlingene i fjor førte til at vi fikk komme inn på direktørens kontor. Det er det ikke mange som får. Det er et betydelig ansvar å forvalte et slikt privilegium, og det skal ikke misbrukes.”

Dog er man forberedt på å sette hardt mot hardt. “Vi er urettferdig blitt kritisert for å være helsemyndighetenes skjødehund. Hvis Helsedirektoratets Bjørn Inge Larsen ikke hører på oss denne gangen heller, vil vi a) gjemme direktørens tøfler lengst under sofaen på kontoret, b) ta en konfekt fra konfektskålen hans uten at noen ser det eller c) slikke ham i fjeset til han gir seg ende over” avslutter direktøren og skrider travelt inn til morgenmøtet for å planlegge dagens lunch. En ny dag med nye muligheter i Legenes Hus.

 

 

 

 

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.