web analytics
Omsorg ved livets endestasjon: Politikere og ansatte i munter passiar med senior-beboere som nettopp har fått beskjed om at de ikke lenger får tilgang på drikke etter kl. 15.30 på hverdager på grunn av anstrengt kommuneøkonomi. “Det spiller vel ikke så stor rolle når alle skal legge seg kl. 13″ sier Helseministeren.

Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for nesten alle, men “yte for å motta” er stadig et overordnet mål. Med ny nasjonal helse- og omsorgsplan skal grunnlaget legges for helse- og omsorgstjenesten i årene framover.

“Si din mening om framtidens helsetjeneste”, oppfordrer helse- og omsorgsministeren. Nå legger hun til rette for en bred høring der alle kan si sitt. Høring er berammet 1. april 2016 fra klokken 11:30 til 12:15. Regjeringen imøteser konstruktive og tallrike innspill.

Helseministerens talsperson, Robin Marvin Kåss, ber innstendig om at fastleger og andre  med medisinsk kompetanse  ikke forstyrrer utrullingen av samhandlingsreformen. “Vi må ikke forstyrre denne viktige prosessen med fakta, økonomiske konsekvensanalyser eller krav om dyre prøveprosjekter. Jeg har drøfter alle våre skrivebordsreformer med mine fastlegevenner, og begge har full tillit til våre vurderinger. Vel, alt tyder på at det må bli pocherte vaktelegg i dag.” avslutter Kåss og nynner “Bort allt vad Oro gör” mens han haster videre til departementets langlunch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.