web analytics

For å få ned sykelønns-utgiftene har  Arbeidsdirektoratet og NAV  etablert et korps av 60 kontrollører som skal påse at allmennlegene fyller ut skjemaer og stiller på møter og kurs når NAV finner det for godt. Kontrollørkorpset har i første omgang fått fullmakt til å inndra legenes sykmeldingsrett og å ilegge bøter på kr 10.400. Tiltakene har høstet storm hos landets allmennleger. Helsetvisynet fører nå tilsyn med Arbeids- og velferdsdepartementet og har bedt om arbeidsministerens kommentar.

-Samhandling forutsetter at fastlegene implementerer direktiver lojalt på tvers av føringene.

-Sykelønns-kostnadene skal ned, men å redusere sykelønnen blir for enkelt. Vår ekspertgruppe la frem en rekke løsninger,  som ikke lot seg forene med direktoratets merkevarebyggingsvisjon. Helsedirektoratet, som har lang erfaring med kuriøse reformer, foreslo en elegant løsning: å plassere det totale økonomiske ansvaret for sykelønnsordningen hos fastlegene. Fastlegene får godt betalt for å få ned sykefraværet, og jeg har full tillit til at våre nye tiltak vil hjelpe fastlegene være litt mer ehh, ja, faste. Pasientene skal jo på jobb, sier ministeren.

Arbeidsministeren himler med øynene når Helsetvisynet informerer om at mange leger protesterer og mener  tiltakene ikke vil ha effekt . – Jeg hører at du sier det, men alle må ta sin tørn. Departementet er opptatt av å vise handlekraft og gjennomføringsevne, og vi har som vanlig valgt å overse alle kritiske merknader i høringsrundene. Tiltakene rulles ut i full nasjonal bredde, uten prøveprosjekter, og uten å forsinkes av kostnads- eller konsekvensanalyser.

Vi ønsker et godt og tillitsfullt samarbeid med landets allmennleger. Denne samhandlingen er tuftet på at legene lojalt følger opp våre direktiver, understreker ministeren.

-Hvis ikke sykefraværet nå går ned, vil vi vurdere kraftigere tiltak mot fastlegene, avslutter Bjurstrøm og haster videre til lunch.

Rollespill. Arbeidsminister Bjurstrøm og leder av ekspertutvalget Anstein Mykletun øver på sketsj som senere skal fremføres på pressekonferanse.

Øvelse gjør mester. Forsøk nummer syv.

Forsøk nummer tre. "Prøv å slappe av, ikke tenk på at denne rapporten har et tynt kunnskapsgrunnlag."

Forsøk nummer 14. God stemning i salen. Statsministeren og andre viktige personer følger ivrig med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.